» O nama
  » Poslovna suradnja
  » Knjigovodstvene usluge
  » Porezno i poduzetničko savjetovanje
  » Inženjerske usluge
  » Lokacija
  » Kontakti
     
     
     
     
  K nj i g ov o d s t v e n e ..u s l u g e  
 
 
Organizacija knjigovodstvenog odjela
Organizacija vođenja poslovnih knjiga obuhvaća izrade računskog plana u samom društvu, određivanje toka dokumentacije, utvrđivanje kontrole nad dokumentima, samu obradu dokumentacije i na kraju arhiviranje svih dokumenata.
 

Knjigovodstvene i računovodstvene usluge
Vodimo poslovne knjige i izrađujemo propisane obračune i izvještaje za trgovačka društva, obrte, slobodna zanimanja i neprofitne organizacije.

Izrada i vođenje poslovnih knjiga u skladu sa zakonskim propisima kako bi se moglo sa točnošću opisati odvijanje ekonomskih aktivnosti i njihovi rezultati, te pružiti mogućnost za kontrolu zakonitosti tih aktivnosti sukladno zakonskim propisima i standardima financijskog izvješćivanja.

Izrada i vođenje temeljnih poslovnih knjiga sukladno Zakonu o računovodstvu, Zakonu o porezu na dodanu vrijednost, Zakonu o porezu na dohodak, Zakonu o porezu na dobit i ostalim važećim zakonima RH.

 
Sastavljanje temeljnih financijskih izvještaja i izrada izvještaja za upravu

Sastavljanje temeljnih financijskih izvještaja: bilance, računa dobiti i gubitaka, izvještaj o promjenama kapitala, izvještaj o novčanom toku i bilješke uz financijske izvještaje.

Priprema i izrada propisanih poreznih obračuna i godišnjih poreznih prijava: za porez na dohodak, porez na dobit, porez na dodanu vrijednost, posebne poreze, te doprinosa i članarina društvima (HGK, turistička zajednica, spomenička renta, doprinosi za općekorisnu funkciju šuma i slično ).

 
 

Obračun plaće, obračun autorskih naknada i ugovora o djelu s pripadajućim doprinosima i porezima
Cjeloviti obračuni plaća radnika i eventualnih naknada, s pripadajućim doprinosima i porezima, obračun troškova prijevoza, terenskih dodataka.

Obračun ugovora o djelu, drugog dohotka i autorskih ugovora vanjskih suradnika.

Obratite nam se s potpunim povjerenjem,

LIBRIA - Vaš partner u poslu


 
     
     
     
   
 
 
Linkovi:
 
  »»»
  »»»
  »»»
  »»»
  »»»
 
»»»
 
»»»
 
»»»
 
»»»
 
»»»
 
»»»
 
»»»
 
»»»
 
»»»