» O nama
  » Poslovna suradnja
  » Knjigovodstvene usluge
  » Porezno i poduzetničko savjetovanje
  » Inženjerske usluge
  » Lokacija
  » Kontakti
     
     
     
     
  P o r e z n o ..i ..p o d u z e t n i č k o ..s a v j e t o v a nj e  
 
 

Pažljivo planirana porezna politika poduzeća ili obrta stvara velike porezne uštede i zbog toga su porezni aspekt i planiranje svakog poslovnog poteza i te kako važni. Stoga, našu uslugu nadopunjujemo osobnim pristupom prema svakom poslovnom partneru, gdje će Vaš stručni sugovornik - računovođa detaljno poznavati specifičnosti Vašeg poslovanja i u skladu s tim nuditi slijedeće usluge:

• Savjetovanja u vezi s početkom obavljanja djelatnosti i pomoć pri odabiru odgovarajućeg statusno-pravnog oblika, pri otvaranju poduzeća ili obrta, zatvaranju djelatnosti ili preoblikovanju iz jednog statusno-pravnog oblika u drugi. Pružamo Vam savjete vezane za korištenje službenih osobnih vozila, službenih mobitela i korištenje drugih pogodnosti, te rješavanje ostalih poreznih problema vezanih za poslovanje.
• Optimizaciju porezne bilance, gdje pažljivo planiranom strategijom poduzeća vodimo prema najpovoljnijim zakonitim načinima poslovanja s poreznog aspekta.
• Porezno savjetovanje za pravne i fizičke osobe s područja poreza na dohodak i poreza na dobit, akontacije poreza na dohodak, poreza na dodanu vrijednost, poreznog postupka, trošarina, poreza na imovinu i davanja za socijalno osiguranje.

Obratite nam se s potpunim povjerenjem,

LIBRIA - Vaš partner u poslu


 
     
     
     
   
 
 
Linkovi:
 
  »»»
  »»»
  »»»
  »»»
  »»»
 
»»»
 
»»»
 
»»»
 
»»»
 
»»»
 
»»»
 
»»»
 
»»»
 
»»»